Onze uitgangspunten


ParttimeController.NL onderscheidt zich door als collectief van samenwerkende zelfstandige financials de markt te bedienen. Samenwerking van financials onderling in combinatie met de gunfactor leidt tot een win-win situatie, waarbij zowel vraag als aanbodzijde van de markt ’spekkoper’ is.

ParttimeController.NL is een eigentijdse dienstverlener dit vanwege:

- het gehanteerde businessmodel, een interim-management en consultancy organisatie gebruikmakend van een netwerk met zelfstandige interim financials, die op parttime- en interimbasis onze klanten flexibel, snel maar altijd professioneel weten te bedienen;

- het bieden van regionale dekking, géén centraal kantoor maar inzet vanuit van alle windstreken uit ons het land, kortom optimale bereikbaarheid;

- een bescheiden, maar flexibele organisatieomvang (en dat willen wij zo houden), dus korte en snelle lijnen van iedere professional naar u als klant, zonder kwaliteit en service uit het oog te verliezen;

- een (netwerkwerk)organisatie waarbinnen onze financials kennis en ervaring onderling uitwisselen, maar ook onderling kunnen versterken tijdens opdrachten;

- onze visie op samenwerkingsverbanden bij het inzetten van partners bij vraagstukken – buiten ons werkterrein om– die deze uitdagingen kwalitatief beter kennen en kunnen;

- faire tarieven en flexibele samenwerking, juist mogelijk door slim en flexibel samen te werken en dankzij een ‘platte’ organisatiestructuur betalen onze klanten simpelweg alleen voor de gevraagde en geleverde dienstverlening, en niet voor zaken waar klanten niet op zitten te wachten (zoals overheadkosten of hoge bemiddelingsprovisies).