Advies

Enkele voorbeelden van adviesinzet

Planning & Control
In de Planning en Control (P&C) cyclus wordt op een systematische wijze het proces van richting geven (‘het besturen’) en op koers houden (‘het beheersen’) vorm gegeven. P&C vormt een continu proces van interne communicatie waarin diverse instrumenten (planning, budget en reporting) één samenhangend geheel vormen.

Onze financials helpen opdrachtgevers met het opzetten, stroomlijnen, optimaliseren e/o verbeteren van het P&C cyclus waardoor het proces van beheer en beheersing in control geraakt en blijft.

Managementinformatie
Managementinformatie is van wezenlijk belang voor iedere organisatie om tijdig te kunnen (bij-) sturen. Echter managementinformatie is divers en beperkt zich niet tot alleen de financiële kerncijfers en het management.

Onze financials zijn bij uitstek rapportagespecialisten en helpen opdrachtgevers met het opzetten, stroomlijnen, optimaliseren e/o verbeteren van informatievoorziening en –verzorging (als dashboards), waardoor een hogere efficiency wordt bereikt en doorlooptijd wordt verkort. Maar bovenal dat opdrachtgevers ‘in control’ geraken en blijven op basis van juiste en tijdige managementinformatie.

Management control
Bij Management Control gaat het om het toepassen van regels en instrumenten zodat deze bijdragen aan de interne beheersing van organisaties. Onze financials helpen opdrachtgevers met het opzetten en/of verbeteren van een management control framework.

Geïnteresseerd?
Laat ons dan contact met u opnemen. Klik hier.