Financieel Directeur/CFO a.i.

 
Een financieel directeur / Chief Financial Officer (CFO) is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van het financiële beleid van een organisatie, het beheren en onderhouden van de administratieve organisatie en het beheersen van alle financiële risico’s. Door in te zetten op een betrouwbaar managementinformatiesysteem kan tijdig afwijkingen en/of knelpunten worden gesignaleerd, waardoor de bedrijfsvoering in de gelegenheid wordt gesteld hierop adequaat te reageren.

Een financieel directeur/CFO waarborgt de financiële situatie van een organisatie op verschillende manieren. Enerzijds houdt hij de geldstroom in de gaten en anderzijds controleert hij de bedrijfsprocessen. De financieel directeur werkt nauwgezet samen met de mensen in de organisatie, zoals bij het opstellen van beleid of door overleg met directie en managers.

ParttimeController.NL is gespecialiseerd in het uitvoeren van opdrachten in de rol van financieel managers of financieel directeuren voor middelgrote en grote (MKB) ondernemingen op parttime of interim basis.

Geïnteresseerd?
Laat ons dan contact met u opnemen. Klik hier.