Interim Management


Een interim-manager is een professional, die als manager Finance & Control tijdelijk ingehuurd wordt om uitdaging op het finance vlak te begeleiden c.q. tracht op te lossen. Een groot voordeel van het inzetten van een interim-manager is dat deze niet gehinderd wordt door enige geschiedenis, politieke context of toekomstige binding met de organisatie en daardoor zakelijker kan optreden dan het interne management.

ParttimeController.NL biedt managementondersteuning wanneer een organisatie tijdelijk behoefte heeft aan een professional op strategisch vlak of in de lijn. Wij bieden managementondersteuning aan die qua kennis en persoonlijkheid past bij uw opdracht en samen met u zoeken naar de juiste oplossing.

Wij voorzien in interim-functies op het gebied van Finance & control, bestuurlijke informatieverzorging en AO/IC uitdagingen bij zowel profit als non-profit organisaties op het strategische of tactische managementniveau. 

Geïnteresseerd? Laat ons dan contact met u opnemen. Klik hier.