Parttime controlling


Iedere organisatie streeft naar het waarborgen van de continuïteit van haar huishouding, echter afwezigheid van de juiste financiële 'handjes' intern, door omstandigheden, doet afbreuk aan dit streven. Door gebruik te maken van onze flexibele expertise op parttime basis voorkomt u deze afbreuk.

Voordelen van parttimecontrolling voor u als opdrachtgever zijn bijvoorbeeld:
- Waarborging continuïteit in uw administratieve processen;

- Bewaking of het onderhouden van processen, zoals planning & controle;

- Flexibele ontzorging van controltaken;

- Voortgang in het genereren en analyseren van begrijpelijke managementinformatie;

- Ondersteuning bij het opstellen van uw (strategische) plannen en begrotingen;

- Vergroten van uw bewustzijn en begrip van beheer en beheersing van de exploitatie;

- Risicobeheersing voor uw organisatie uitwerken en invoeren.


Wanneer, waar en hoe vaak u onze parttime controllers inzet, bepaalt u deels zelf. Dit kan al gelang de behoefte soms een aantal dagen per week zijn, per maand of kwartaal. Of gedurende een specifieke periode en/of project. Samen met u bespreken wij de opdracht en adviseren u een juiste, reële en doelmatige inzet.


Wij bieden parttime ondersteuning op het gebied van o.a.:

- Financial control

- Business control

- Management/concern control

- Project control


Geïnteresseerd? Laat ons dan contact met u opnemen. Klik hier.